Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 10. listopada 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeća radna mjesta:

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2021. do 31.05.2022.), 20 sati tjedno

Upravno vijeće je glasovanjem, koje je elektronskim putem zaključeno 29.09.2021. godine, jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete te su odabrani kandidati obaviješteni o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, u roku od 8 dana  od objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtićuCVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2021. do 31.05.2022.), 20 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Potrebno je imati položen stručni ispit.

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja
 • Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:
 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Potrebno je imati položen stručni ispit.

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Potrebno je imati položen stručni ispit.

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Odluka o uvrštavanju djeteta na listu čekanja

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), Upravno vijeće Vrtića donosi

Odluku za uvrštavanje djeteta Kristijana Lerge na listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Čl. 1.

Dijete Kristijan Lerga uvrštava se na redovnu listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022. te mu time pripadaju sva prava upisa u redovnom upisnom roku za pedagošku godinu 2021./2022.

Čl. 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog vijeća, nakon čega će se korigirati lista čekanja u Odluci o upisu za pedagošku godinu 2021./2022. na način da se dijete Kristijan Lerga uvrsti na listu čekanja u tablici „Jaslička skupina (djeca koja nisu navršila godinu dana)“.

Obrazloženje

Za trajanja redovnog predupisnog roka u DV CVRČAK Posedarje, za pedagošku godinu 2021./2022., roditelji djeteta iz Čl. 1. ove Odluke prikupili su svu potrebnu dokumentaciju za predupis. Međutim zbog zdravstvenog stanja djeteta te na inzistiranje liječnika odustali su od predupisa, s čime je upoznato vodstvo vrtića. Nedugo nakon što je predupisni rok prošao liječnici su djetetu ipak odobrili pohađanje vrtića, uz tvrdnju da će se u roku nekoliko mjeseci, a najkasnije do navršene prve godine života dijete u potpunosti oporaviti. Budući da se liječenje odvijalo neposredno prije i za vrijeme trajanja predupisnog roka, roditelji su po zahtjevu liječnika, bili prisiljeni povući dokumentaciju za predupis. Uz zamolbu za uvrštavanje djeteta na listu čekanja je priložen i dio medicinske dokumentacije, koja potvrđuje sve navedeno.

S obzirom da su razlozi roditelja za predavanje ove Zamolbe potpuno opravdani, odlučeno je kao u Čl. 1. ove Odluke.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Kajtazi

 

KLASA: 053-02/21-01/01

URBROJ: 2198/07-01-2-21-02

Posedarje, 06. rujna 2021.g.

 

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022. (OPĆINA POSEDARJE)

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. FRAN KUDEC 01.10.2019. 90
2. TEA LERGA 27.08.2020. 90 odustala 27.08.2021.
3. NIKOLA ZDRILIĆ 15.03.2020. 90 upisan 01.09.2021.
4. SARA KALAC 07.05.2019. 80
5. TINA MRŠIĆ 19.02.2020. 70
6. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ 20.12.2018. 55

 

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. KATARINA ŽUPAN 27.01.2021. 100
2. KRISTIJAN LERGA 05.03.2021. 95
3. LUCIJA NEKIĆ 21.10.2020. 95
4. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 90
5. LOBEL KLANAC 04.10.2020. 73

 

 

OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE TE O POČETKU PROVOĐENJA PROGRAMA OBVEZNE PREDŠKOLE

 

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje započinje s radom u novoj pedagoškoj godini 01. rujna 2021. godine. Pedagoška godina traje do 31. kolovoza 2022. godine.

Radno vrijeme vrtića je od 06:30 do 16:30 sati.

Roditelji novoupisane djece će biti telefonski obaviješteni o terminu prvog dolaska u vrtić te o procesu adaptacije.

Potpisivanje ugovora, prema Odluci o upisu za pedagošku godinu 2021./2022., od 14. lipnja 2021. godine, odvijat će se od 23. do 27. kolovoza 2021. godine u prostorijama vrtića.

„Članak 4.: Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 23.08. do 27.08.2021.g., od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2021/2022. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2021/2022. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.“

Obvezni program predškole započinje s provođenjem 01. listopada 2021. godine, a traje do 31. svibnja 2022. godine. Program će se odvijati u popodnevnim satima, u terminu od 16:30 do 18:30 sati.

Sve detaljnije informacije možete dobiti osobno na adresi vrtića ili na službenim telefonskim brojevima te e-mail adresi vrtića.

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2021./2022.

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 10.05.2021. do 21.05.2021. godine zaprimljeno je ukupno 49 novih zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 41 zahtjev za upis djeteta u redovni vrtićki petosatni ili desetosatni program i 8 zahtjeva za upis djeteta u kraći, 250-satni program predškole.

Članak 2.

U redovnom vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2021/2022. ostat će upisano 57 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2020/2021., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2021/2022. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 78 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 18 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 8 djece. U pedagoškoj godini 2021/2022. u Vrtiću će biti upisano ukupno 86 djece.

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

Zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka neće se zaprimati.

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 23.08. do 27.08.2021.g., od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2021/2022. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2021/2022. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje.

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. BATUR ŠIMUN 26.01.2016. 100
2. BRALA DAVID 09.11.2015. 100
3. BRALA EMILIA 23.07.2015. 100
4. BRALA MARKO 03.11.2015. 100
5. KALAC NIKO 28.08.2015. 100
6. PAIĆ NIKOLINA 29.03.2016. 100

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LUKA JUKIĆ 05.02.2018. izravan upis s liste čekanja 2020/2021.
2. KLARA VANJAK 17.02.2018. izravan upis s liste čekanja 2020/2021.

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. PETRA GALIĆ 24.02.2020. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
2. DEBORA MILEKIĆ 27.01.2019. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
3. DORA NEKIĆ 28.09.2019. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
4. DUNJA ŠIMURINA 21.02.2020. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
5. EMILI ŽUNIĆ 21.12.209. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
6. SARA BRALA 07.03.2020. 103
7. MARTA BRKLJAČA 23.06.2019. 103
8. TONI MATKOVIĆ 15.05.2020. 100
9. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 95
10. KARLO VANJAK 27.08.2020. 95
11. PETRA VULETIĆ 13.10.2018. 95
12. NATALIA KLANAC 19.08.2019. 93
13. MIHAEL KOLČEG 16.07.2019. 90

Članak 7.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022. (OPĆINA POSEDARJE)

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1.  FRAN KUDEC 01.10.2019. 90
2. TEA LERGA 27.08.2020. 90
3. NIKOLA ZDRILIĆ 15.03.2020. 90
4. SARA KALAC 07.05.2019. 80
5. TINA MRŠIĆ 19.02.2020. 70
6. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ 20.12.2018. 55

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. KATARINA ŽUPAN 27.01.2021. 100
2. LUCIJA NEKIĆ 21.10.2020. 95
3. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 90
4. LOBEL KLANAC 04.10.2020. 73

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ANTE BRALA 14.09.2017. 103
2. DAVID ŽUNIĆ 15.11.2017. 103
3. RITA MILEKIĆ 04.02.2017. 98
4. LUKA GALIĆ 22.10.2017. 95
5. CVITA KOLČEG 14.09.2017. 90
6. TONKA KNEŽEVIĆ 14.06.2018. 70
7. MIA ŠIMURINA 04.07.2017. 70

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LUCIJA NEKIĆ 31.08.2016. 100

Članak 8.

LISTA ČEKANJA 2021/2022  (OSTALE OPĆINE)

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. NIKO MATEK 17.10.2016. 95

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1.  ANTUN MATEK 20.05.2020. 95

Članak 9.

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022.

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. BRALA SARA
 2. BRKLJAČA MARTA
 3. CRNJAK DUJE
 4. GALIĆ PETRA
 5. KAJTAZI GABRIEL
 6. KAJTAZI MANUEL
 7. KLANAC JOŠKO
 8. KLANAC MIA MARIJA
 9. KLANAC NATALIA
 10. KOLČEG MIHAEL
 11. MATKOVIĆ TONI
 12. MILEKIĆ DEBORA
 13. NEKIĆ DORA
 14. ŠIMURINA DUNJA
 15. VANJAK KARLO
 16. VULETIĆ PETRA
 17. ZURAK DUJE
 18. ŽUNIĆ EMILI

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. BALJAK EMA
 2. BARABA BANO LUKA
 3. BARIČEVIĆ DINA
 4. BARIĆ CVITA
 5. BOLIĆ ŠIMUN
 6. BRALA NIKA
 7. BRALA PETRA
 8. BRALA ROZA
 9. BRALA SARA
 10. CRNJAK ANTE
 11. CRNJAK HANA
 12. DEŽMALJ IVAN
 13. GOSPIĆ PAVLE
 14. JUKIĆ LUKA
 15. JURIČEVIĆ ANASTAZIJA
 16. KALAC EVA
 17. KNEŽEVIĆ FRANKA
 18. LERGA DOMAGOJ
 19. MAGAŠ ANTE
 20. MATIJEVIĆ IVA
 21. NEKIĆ MIRTA
 22. PARIĆ ELENA
 23. PAVIĆ EVA
 24. PRSKALO AURORA
 25. STIPČEVIĆ MAŠA
 26. ŠIMURINA MARTIN
 27. ŠIMURINA NIKA
 28. VANJAK KLARA
 29. ŽUPAN ANTEA
 30. ŽUŽA MIHAELA

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. BARABA BANO LEO
 2. BATUR ŠIMUN
 3. BOLIĆ BRUNO
 4. BRALA ANTE
 5. BRALA DAVID
 6. BRALA DINO
 7. BRALA EMILIA
 8. BRALA KRISTIJAN
 9. BRALA LEON
 10. BRALA MARKO
 11. BRALA MARKO (MATE, MARTINA)
 12. BRALA VICE
 13. BREULJ MAŠA
 14. ČOR DAVID
 15. ĆIRAK LUKA
 16. DEMO EMA
 17. DEMO LUKA
 18. DEŽMALJ MARKO
 19. IVANDIĆ KASUNIĆ MARO
 20. JURČEVIĆ LAURA
 21. KALAC DUJE
 22. KALAC NIKO
 23. KNEŽEVIĆ MARTA
 24. PAIĆ NIKOLINA
 25. PAVIĆ DAVID
 26. RONČEVIĆ LEO
 27. ŠIMURINA LARA
 28. VULIĆ LUCIJA
 29. ZDUNIĆ NATANIEL
 30. ŽUPAN LEA

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. BODULIĆ MARIJA
 2. KALAC LUCA GABRIJELA
 3. LERGA IVAN
 4. MALAHOV RITA
 5. MIJOLOVIĆ DINO
 6. VANJAK DAVID
 7. ZUBČIĆ IVAN
 8. ZUBČIĆ LARA

 

KLASA: 601-01/21-01/01

URBROJ: 2198/07-01-2-21-04

Posedarje, 14. lipnja 2021.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Kajtazi

 

 

 

Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2021./2022.

Dana 10. svibnja 2021. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2021./2022.

Predupis traje do  21. svibnja 2021. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:

 1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
 2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
 3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
 4. potvrdu o prebivalištu djeteta
 5. potvrda o prebivalištu ostale djece u kućanstvu (u svrhu bodovanja)
 6. elektronski zapis radne knjižice za oba roditelja/skrbnika, ne stariji od mjesec dana (potvrda poslodavca neće se uvažiti!)
 7. dokaze o drugim bitnim činjenicama, ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika)
 8. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.

 

 

Javni poziv za predupis u program obvezne predškole za pedagošku godinu 2021./2022.

 

Dana 10. svibnja 2021. godine započinje predupis djece u obvezni program predškole u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2021./2022.

Predupis traje do 21. svibnja 2021. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:

 1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
 2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
 3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
 4. potvrdu o prebivalištu djeteta
 5. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.

 

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 13. studenog 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:

1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani kandidat obaviješten o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić