Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 15. rujna 2023. godine, na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim
pločama ovog Vrtića objavio natječaj za sljedeće radno mjesto:

– Odgojitelj/ica predškolske djece, 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40
sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Upravno vijeće je glasovanjem na 34. sjednici, održanoj dana 04.10.2023. godine,
jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani
kandidat obaviješten o odluci.
Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu
dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim
danom od 9:00 do 12:00 sati, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja.
Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni
o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću
CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje
radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Ravnateljica
Marijana Mijolović