Osnovni podaci

Adresa

Trg Martina Posedarskog 1
(sjedište)
Športska ulica 1A
(adresa vrtića)
23242 Posedarje

Kontakt

Tel/Fax.  023/266-703
Mob. 099/2977-300

Radno vrijeme

06:30- 16:30

Podaci

ŽUPANIJA: ZADARSKA
OPĆINA : POSEDARJE
OSNIVAČ: OPĆINA POSEDARJE
GODINA OSNIVANJA: 2011.
OIB: 22197529807