Kutak za roditelje

Dužnosti, prava roditelja i prehrana u vrtiću

Dužnosti roditelja

Poštovani roditelji, upisom vašeg djeteta u jaslice/vrtić postali ste dio velike vrtićke obitelji. I baš kao svaka dobra obitelj i ova naša ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim životnim situacijama. Radi zaštite sigurnosti i zdravlja djece molimo vas da se pridržavate sljedećih pravila:

 • Dovoditi dijete u primjereno vrijeme u vrtić – do 8:30 sati, poštivati radno vrijeme vrtića i ne kasniti po dijete
 • Osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio
 • Dijete osobno predati odgajatelju
 • Ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete
 • Obavezno obavijestiti vrtić o bolesti djeteta, te nakon bolesti dostaviti potvrdu od liječnika da je dijete zdravo
 • Jednom mjesečno donositi papirnate ručnike i vlažne maramice
 • Uvažavati upute odgojno-obrazovnog osoblja vezane za pravilan odgoj djeteta (provoditi individualne razgovore sa odgojnim osobljem i pedagogom)
 • Odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta
 • Sudjelovati u radionicama i predavanjima
 • Redovito plaćati račune
 • Prije ispisivanja djeteta iz vrtića obavezno podnijeti zahtjev 15 dana ranije

Prava roditelja

 • Prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod kojima se on ostvaruje te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga
 • U svakom trenutku tražiti informaciju o napredovanju njegovog djeteta

Prehrana u vrtiću

Prehrana djece planira se i provodi prema preporučenim količinama energije za jedan dan i prehrambenih tvari za djecu rane i predškolske dobi kroz 4 obroka dnevno.

Jelovnik se planira tjedno, a bazira se na preporukama „Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ koji je publiciran od strane zdravstvenih voditeljica dječjih vrtića i nutricionista.

Kontrolu hrane, higijene hrane i osoblja redovito vrši:
J.S. Hamilton Croatia d.o.o.
Službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje
Gaženička cesta 5
23000 Zadar
OIB: 33107910547

Osnovni podaci

Adresa

Trg Martina Posedarskog 1
(sjedište)
Športska ulica 1A
(adresa vrtića)
23242 Posedarje

Kontakt

Tel/Fax.  023/266-703
Mob. 099/2977-300

Radno vrijeme

06:30- 16:30

Podaci

ŽUPANIJA: ZADARSKA
OPĆINA : POSEDARJE
OSNIVAČ: OPĆINA POSEDARJE
GODINA OSNIVANJA: 2011.
OIB: 22197529807