Programi

  • Program rada Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje obuhvaća programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene jedne godine života do polaska u školu.
  • Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakona o predškolskom odgoju, Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece, zaključaka i odluka Upravnog vijeća i Vijeća Općine Posedarje.

Radno vrijeme

Radno vrijeme Vrtića usklađeno je s potrebama roditelja, od 6:30 do 16:30 sati.

Vrtić djelatnost odgoja i naobrazbe provodi kroz

  • Primarni desetosatni program – od 6:30 do 16:30 sati
  • Primarni petosatni program – od 6:30 do 12:00 sati
  • Program obvezne predškole – 2 sata dnevno, u trajanju od 250 sati godišnje

Osnovni podaci

Adresa

Trg Martina Posedarskog 1
(sjedište)
Športska ulica 1A
(adresa vrtića)
23242 Posedarje

Kontakt

Tel/Fax.  023/266-703
Mob. 099/2977-300

Radno vrijeme

06:30- 16:30

Podaci

ŽUPANIJA: ZADARSKA
OPĆINA : POSEDARJE
OSNIVAČ: OPĆINA POSEDARJE
GODINA OSNIVANJA: 2011.
OIB: 22197529807