Entries by Marijana Mijolović

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22) dalje: Zakon, dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2022. do 31.05.2023.), 20 sati tjedno Dokumenti potrebni za prijavu na radno […]

OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE TE O POČETKU PROVOĐENJA PROGRAMA OBVEZNE PREDŠKOLE

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje započinje s radom u novoj pedagoškoj godini 01. rujna 2022. godine. Pedagoška godina traje do 31. kolovoza 2023. godine. Radno vrijeme vrtića je od 06:30 do 16:30 sati. Roditelji novoupisane djece će biti telefonski obaviješteni o terminu prvog dolaska u vrtić te o procesu adaptacije. Potpisivanje ugovora, prema Odluci o upisu […]

Odluka o upisu djeteta za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), Upravno vijeće Vrtića donosi   Odluku o upisu djeteta Maše Goričan u D.v. CVRČAK Posedarje za pedagošku godinu 2022./2023. Čl. 1. Dijete Maša Goričan, rođena 10.06.2021., upisuje se u Vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023.  Čl. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na […]

Oduka o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013, 98/19), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 21. […]

Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ                                                                         CVRČAK Posedarje Trg Martina Posedarskog 1 (adresa pošte: Športska ulica 1A) 23242 Posedarje   OBAVIJEST O PREDUPISU U REDOVNI VRTIĆKI PROGRAM   Dana 09. svibnja 2022. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2022./2023. Predupis traje do  20. svibnja 2022. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg […]

Javni poziv za predupis u obvezni program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Posedarje Trg Martina Posedarskog 1 (adresa pošte: Športska ulica 1A) 23242 Posedarje   JAVNI POZIV ZA PREDUPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE Dana 09. svibnja 2022. godine započinje predupis djece u obvezni program predškole u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2022./2023. Predupis traje do 20. svibnja 2022. godine i obavlja […]

Javni natječaj za ravnatelja/icu

Temeljem Članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, dalje Zakon), te Članka 38. Statuta dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Upravno vijeće dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 15.04.2022.godine, donosi odluku da se raspisuje   Javni natječaj za ravnatelja/icu   Uvjeti natječaja: Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 20 sati tjedno, do 31.05.2022. Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto: Uz zamolbu […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja – daje se – Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 03. veljače 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto: 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje  JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU  Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE  1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta Dokumenti potrebni za […]