ODLUKA O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013, 57/22), Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje te načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 24. lipnja 2024. godine donosi

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013, 57/22), Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje te načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 24. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2024./2025.

 

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 06.05.2024. do 17.05.2024. godine zaprimljeno je ukupno 53 nova zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 24 zahtjeva za upis djeteta u jaslički program, 22 zahtjeva u redovni vrtićki program i 7 zahtjeva za upis djeteta u kraći program predškole.

 

Članak 2.

U redovnom jasličkom i vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2024/2025. ostat će upisano 47 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2023/2024., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2024/2025. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 68 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 16 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 26 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 26 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 12 djece. U pedagoškoj godini 2024/2025. u Vrtiću će biti upisano ukupno 80 djece.

 

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje te djeca koja su do 01. travnja tekuće godine navršila 4 godine.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova predati zahtjev u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

Zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka neće se zaprimati.

 

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 20.08. do 23.08.2024.g., od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2024/2025. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2024/2025. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje.

 

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025.

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. CVITA MATKOVIĆ upis s liste čekanja 2023/2024.
2. ELENA KALAC upis s liste čekanja 2023/2024.
3. LENA BRALA upis s liste čekanja 2023/2024
4. EMILI MRŠIĆ 34
5. MATEJ KLANAC 34
6. PAVE BRATOVIĆ 34
7. MIRTA BRALA 34
8. DONAT BRALA 34
9. IVA MRŠIĆ 33
10. PATRICIA VULETIĆ 33
11. JONA MILJANIĆ 30

 

 MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. GABRIJEL MATASIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
2. EMA BATUR upis s liste čekanja 2023/2024
3. TINA MRŠIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
4. ANTE MIJOLOVIĆ izravan upis

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. ROBERTO MODRIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
2. ANDREA MATAK upis s liste čekanja 2023/2024
3. MARIS BRALA upis s liste čekanja 2023/2024
4. VITO BREULJ upis s liste čekanja 2023/2024
5. FRANKO ŠALINA upis s liste čekanja 2023/2024
6. JULIA MATKOVIĆ upis s liste čekanja 2023/2024

 

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ
 2. TONI JUSUP
 3. MIA MARIJA KLANAC
 4. KARLO KOLČEG
 5. ROKO KOLČEG
 6. CVITA MRŠIĆ
 7. TEA ŠALINA
 8. TEREZA ŠALINA
 9. NIKA ŠIMURINA
 10. ELENA ZUBČIĆ
 11. LANA ZUBČIĆ
 12. NIKOL ZUBČIĆ

 

Članak 7.

LISTA NEUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025.

 

DJECA JASLIČKE DOBI

 1. ADRIAN JOVIĆ 08.11.2021. 30 BODOVA
 2. NIKOLA KNEŽEVIĆ 08.12.2021. 30 BODOVA
 3. EMILI KNEŽEVIĆ 03.09.2022. 30 BODOVA
 4. ARIAN CRNJAK 27.12.2022. 30 BODOVA
 5. IRINA BRALA 29.01.2023. 30 BODOVA
 6. STIPE ŽUŽA 10.02.2023. 30 BODOVA
 7. LUKA NOVAKOVIĆ 14.02.2023. 30 BODOVA
 8. ELENA BREULJ 21.04.2023. 30BODOVA
 9. CHIARA DEMO 22.04.2023. 30 BODOVA
 10. MIA CRNJAK 03.06.2023. 30 BODOVA
 11. ŠIMUN LERGA 12.10.2022. 20 BODOVA
 12. KLARA IVANDIĆ 10.03.2023. 20 BODOVA
 13. LUCIJA KOLČEG 01.09.2023. NE ISPUNJAVA UVJETE

 

DJECA S LISTE ČEKANJA 2023./2024. ČIJI SU RODITELJI ZAPOSLENI

 1. ZARA KOLČEG 26.08.2020 30 BODOVA
 2. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 30 BODOVA

 

DJECA KOJA SU DO 01. TRAVNJA TEKUĆE GODINE NAVRŠILA 4 GODINE

 1. CVITA MRŠIĆ 16.09.2018. 34 BODA
 2. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 34 BODA
 3. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ 14.01.2018. 32 BODA
 4. IVANO BARIČEVIĆ 17.03.2020. 31 BOD
 5. KARLO KOLČEG 04.02.2018. 23 BODA
 6. ROKO KOLČEG 04.02.2018. 23 BODA
 7. PAULA PSOTA 31.2.2019. 12 BODOVA

 

DJECA KOJA DO 01. TRAVNJA TEKUĆE GODINE NISU NAVRŠILA 4 GODINE

 1. LUKA KLANAC 27.07.2020. 35 BODOVA
 2. CVITA ŠALINA 12.07.2021. 30 BODOVA
 3. ŠIME ŽUŽA 18.07.2021. 30 BODOVA

 

Članak 8.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2024/2025.

 

JASLIČKA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ADRIAN JOVIĆ 08.11.2021. 30
2. NIKOLA KNEŽEVIĆ 08.12.2021. 30
3. EMILI KNEŽEVIĆ 03.09.2022. 30
4. ARIAN CRNJAK 27.12.2022. 30
5. IRINA BRALA 29.01.2023. 30
6. STIPE ŽUŽA 10.02.2023. 30
7. LUKA NOVAKOVIĆ 14.02.2023. 30
8. ELENA BREULJ 21.04.2023. 30
9. CHIARA DEMO 22.04.2023. 30
10. MIA CRNJAK 03.06.2023. 30
11. ŠIMUN LERGA 12.10.2022. 20
12. KLARA IVANDIĆ 10.03.2023. 20

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ZARA KOLČEG 26.08.2020. 30 (s liste čekanja 2023/2024.)
2. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 30(s liste čekanja 2023/2024.)
3. LUKA KLANAC 27.07.2020. 35
4. CVITA ŠALINA 12.07.2021. 30
5. ŠIME ŽUŽA 18.07.2021. 30

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. CVITA MRŠIĆ 16.09.2018. 34
2. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 34
3. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ 14.01.2018. 32
4. IVANO BARIČEVIĆ 17.03.2020. 31
5. KARLO KOLČEG 04.02.2018. 23
6. ROKO KOLČEG 04.02.2018. 23
7. PAULA PSOTA 31.12.2019. 12

 

Članak 9.

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2023/2024.

 

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. DONAT BRALA
 2. LENA BRALA
 3. MIA BRALA
 4. MIRTA BRALA
 5. PAVE BRATOVIĆ
 6. MARO ČULINA
 7. ELENA KALAC
 8. MATEJ KLANAC
 9. MIRTA KLANAC
 10. ROKO KLANAC
 11. CVITA MATKOVIĆ
 12. EMILI MRŠIĆ
 13. IVA MRŠIĆ
 14. EMA NEKIĆ
 15. PATRICIA VULETIĆ
 16. JONA MILJANIĆ

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. FRANE BARIĆ
 2. EMA BATUR
 3. SARA BRALA
 4. MATEJ BRALA
 5. GABRIELA BRKLJAČA
 6. LOVRE ĆUTIĆ
 7. PETRA GALIĆ
 8. MAŠA GORIČAN
 9. KARLO KLANAC
 10. LOBEL KLANAC
 11. GABRIJEL MATASIĆ
 12. TONI MATKOVIĆ
 13. ANTE MIJOLOVIĆ
 14. JAKOV MILEKIĆ
 15. TINA MRŠIĆ
 16. LUCIJA NEKIĆ
 17. ŠIMUN NEKIĆ
 18. FRANE PAIĆ
 19. ANTE ŠIMURINA
 20. DUNJA ŠIMURINA
 21. FILIP ŠIMURINA
 22. EMILI VANJAK
 23. KARLO VANJAK
 24. NIKOLA ZDRILIĆ
 25. EMILI ŽUNIĆ
 26. KATARINA ŽUPAN

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. LUKA BARABA BANO
 2. CVITA BARIĆ
 3. MARIS BRALA
 4. PETRA BRALA
 5. SARA BRALA
 6. VITO BREULJ
 7. MARTA BRKLJAČA
 8. DUJE CRNJAK
 9. PAVLE GOSPIĆ
 10. GABRIEL KAJTAZI
 11. MANUEL KAJTAZI
 12. SARA KALAC
 13. NATALIA KLANAC
 14. MIHAEL KOLČEG
 15. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ
 16. JOŠKO KLANAC
 17. ANDREA MATAK
 18. IVA MATIJEVIĆ
 19. JULIA MATKOVIĆ
 20. DEBORA MILEKIĆ
 21. ROBERTO MODRIĆ
 22. DORA NEKIĆ
 23. FRANKO ŠALINA
 24. PETRA VULETIĆ
 25. DUJE ZURAK
 26. ANTEA ŽUPAN

 

KLASA: 601-01/24-01/03

URBROJ: 2198-07-01-2-24-02

Posedarje, 24. lipnja 2024.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Nikolina Šimurina

 

 

 

 

 

 

 

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 06.05.2024. do 17.05.2024. godine zaprimljeno je ukupno 53 nova zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 24 zahtjeva za upis djeteta u jaslički program, 22 zahtjeva u redovni vrtićki program i 7 zahtjeva za upis djeteta u kraći program predškole.

 

Članak 2.

U redovnom jasličkom i vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2024/2025. ostat će upisano 47 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2023/2024., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2024/2025. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 68 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 16 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 26 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 26 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 12 djece. U pedagoškoj godini 2024/2025. u Vrtiću će biti upisano ukupno 80 djece.

 

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje te djeca koja su do 01. travnja tekuće godine navršila 4 godine.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova predati zahtjev u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

Zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka neće se zaprimati.

 

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 20.08. do 23.08.2024.g., od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2024/2025. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2024/2025. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje.

 

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025.

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. CVITA MATKOVIĆ upis s liste čekanja 2023/2024.
2. ELENA KALAC upis s liste čekanja 2023/2024.
3. LENA BRALA upis s liste čekanja 2023/2024
4. EMILI MRŠIĆ 34
5. MATEJ KLANAC 34
6. PAVE BRATOVIĆ 34
7. MIRTA BRALA 34
8. DONAT BRALA 34
9. IVA MRŠIĆ 33
10. PATRICIA VULETIĆ 33
11. JONA MILJANIĆ 30

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. GABRIJEL MATASIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
2. EMA BATUR upis s liste čekanja 2023/2024
3. TINA MRŠIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
4. ANTE MIJOLOVIĆ izravan upis

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME BODOVI
1. ROBERTO MODRIĆ upis s liste čekanja 2023/2024
2. ANDREA MATAK upis s liste čekanja 2023/2024
3. MARIS BRALA upis s liste čekanja 2023/2024
4. VITO BREULJ upis s liste čekanja 2023/2024
5. FRANKO ŠALINA upis s liste čekanja 2023/2024
6. JULIA MATKOVIĆ upis s liste čekanja 2023/2024

 

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ
 2. TONI JUSUP
 3. MIA MARIJA KLANAC
 4. KARLO KOLČEG
 5. ROKO KOLČEG
 6. CVITA MRŠIĆ
 7. TEA ŠALINA
 8. TEREZA ŠALINA
 9. NIKA ŠIMURINA
 10. ELENA ZUBČIĆ
 11. LANA ZUBČIĆ
 12. NIKOL ZUBČIĆ

 

Članak 7.

LISTA NEUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025.

 

DJECA JASLIČKE DOBI

 1. ADRIAN JOVIĆ 08.11.2021. 30 BODOVA
 2. NIKOLA KNEŽEVIĆ 08.12.2021. 30 BODOVA
 3. EMILI KNEŽEVIĆ 03.09.2022. 30 BODOVA
 4. ARIAN CRNJAK 27.12.2022. 30 BODOVA
 5. IRINA BRALA 29.01.2023. 30 BODOVA
 6. STIPE ŽUŽA 10.02.2023. 30 BODOVA
 7. LUKA NOVAKOVIĆ 14.02.2023. 30 BODOVA
 8. ELENA BREULJ 21.04.2023. 30BODOVA
 9. CHIARA DEMO 22.04.2023. 30 BODOVA
 10. MIA CRNJAK 03.06.2023. 30 BODOVA
 11. ŠIMUN LERGA 12.10.2022. 20 BODOVA
 12. KLARA IVANDIĆ 10.03.2023. 20 BODOVA
 13. LUCIJA KOLČEG 01.09.2023. NE ISPUNJAVA UVJETE

 

DJECA S LISTE ČEKANJA 2023./2024. ČIJI SU RODITELJI ZAPOSLENI

 1. ZARA KOLČEG 26.08.2020 30 BODOVA
 2. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 30 BODOVA

 

DJECA KOJA SU DO 01. TRAVNJA TEKUĆE GODINE NAVRŠILA 4 GODINE

 1. CVITA MRŠIĆ 16.09.2018. 34 BODA
 2. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 34 BODA
 3. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ 14.01.2018. 32 BODA
 4. IVANO BARIČEVIĆ 17.03.2020. 31 BOD
 5. KARLO KOLČEG 04.02.2018. 23 BODA
 6. ROKO KOLČEG 04.02.2018. 23 BODA
 7. PAULA PSOTA 31.2.2019. 12 BODOVA

 

DJECA KOJA DO 01. TRAVNJA TEKUĆE GODINE NISU NAVRŠILA 4 GODINE

 1. LUKA KLANAC 27.07.2020. 35 BODOVA
 2. CVITA ŠALINA 12.07.2021. 30 BODOVA
 3. ŠIME ŽUŽA 18.07.2021. 30 BODOVA

 

Članak 8.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2024/2025.

 

JASLIČKA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ADRIAN JOVIĆ 08.11.2021. 30
2. NIKOLA KNEŽEVIĆ 08.12.2021. 30
3. EMILI KNEŽEVIĆ 03.09.2022. 30
4. ARIAN CRNJAK 27.12.2022. 30
5. IRINA BRALA 29.01.2023. 30
6. STIPE ŽUŽA 10.02.2023. 30
7. LUKA NOVAKOVIĆ 14.02.2023. 30
8. ELENA BREULJ 21.04.2023. 30
9. CHIARA DEMO 22.04.2023. 30
10. MIA CRNJAK 03.06.2023. 30
11. ŠIMUN LERGA 12.10.2022. 20
12. KLARA IVANDIĆ 10.03.2023. 20

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ZARA KOLČEG 26.08.2020. 30 (s liste čekanja 2023/2024.)
2. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 30(s liste čekanja 2023/2024.)
3. LUKA KLANAC 27.07.2020. 35
4. CVITA ŠALINA 12.07.2021. 30
5. ŠIME ŽUŽA 18.07.2021. 30

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA – LISTA ČEKANJA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. CVITA MRŠIĆ 16.09.2018. 34
2. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 34
3. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ 14.01.2018. 32
4. IVANO BARIČEVIĆ 17.03.2020. 31
5. KARLO KOLČEG 04.02.2018. 23
6. ROKO KOLČEG 04.02.2018. 23
7. PAULA PSOTA 31.12.2019. 12

 

Članak 9.

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2023/2024.

 

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. DONAT BRALA
 2. LENA BRALA
 3. MIA BRALA
 4. MIRTA BRALA
 5. PAVE BRATOVIĆ
 6. MARO ČULINA
 7. ELENA KALAC
 8. MATEJ KLANAC
 9. MIRTA KLANAC
 10. ROKO KLANAC
 11. CVITA MATKOVIĆ
 12. EMILI MRŠIĆ
 13. IVA MRŠIĆ
 14. EMA NEKIĆ
 15. PATRICIA VULETIĆ
 16. JONA MILJANIĆ

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. FRANE BARIĆ
 2. EMA BATUR
 3. SARA BRALA
 4. MATEJ BRALA
 5. GABRIELA BRKLJAČA
 6. LOVRE ĆUTIĆ
 7. PETRA GALIĆ
 8. MAŠA GORIČAN
 9. KARLO KLANAC
 10. LOBEL KLANAC
 11. GABRIJEL MATASIĆ
 12. TONI MATKOVIĆ
 13. ANTE MIJOLOVIĆ
 14. JAKOV MILEKIĆ
 15. TINA MRŠIĆ
 16. LUCIJA NEKIĆ
 17. ŠIMUN NEKIĆ
 18. FRANE PAIĆ
 19. ANTE ŠIMURINA
 20. DUNJA ŠIMURINA
 21. FILIP ŠIMURINA
 22. EMILI VANJAK
 23. KARLO VANJAK
 24. NIKOLA ZDRILIĆ
 25. EMILI ŽUNIĆ
 26. KATARINA ŽUPAN

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. LUKA BARABA BANO
 2. CVITA BARIĆ
 3. MARIS BRALA
 4. PETRA BRALA
 5. SARA BRALA
 6. VITO BREULJ
 7. MARTA BRKLJAČA
 8. DUJE CRNJAK
 9. PAVLE GOSPIĆ
 10. GABRIEL KAJTAZI
 11. MANUEL KAJTAZI
 12. SARA KALAC
 13. NATALIA KLANAC
 14. MIHAEL KOLČEG
 15. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ
 16. JOŠKO KLANAC
 17. ANDREA MATAK
 18. IVA MATIJEVIĆ
 19. JULIA MATKOVIĆ
 20. DEBORA MILEKIĆ
 21. ROBERTO MODRIĆ
 22. DORA NEKIĆ
 23. FRANKO ŠALINA
 24. PETRA VULETIĆ
 25. DUJE ZURAK
 26. ANTEA ŽUPAN

 

KLASA: 601-01/24-01/03

URBROJ: 2198-07-01-2-24-02

Posedarje, 24. lipnja 2024.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Nikolina Šimurina