Entries by Marijana Mijolović

Odluka o uvrštavanju djeteta na listu čekanja

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku za uvrštavanje djeteta Kristijana Lerge na listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022. Čl. 1. Dijete Kristijan Lerga uvrštava se na redovnu listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022. te mu time pripadaju sva prava upisa u redovnom upisnom roku za […]

OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE TE O POČETKU PROVOĐENJA PROGRAMA OBVEZNE PREDŠKOLE

  Dječji vrtić CVRČAK Posedarje započinje s radom u novoj pedagoškoj godini 01. rujna 2021. godine. Pedagoška godina traje do 31. kolovoza 2022. godine. Radno vrijeme vrtića je od 06:30 do 16:30 sati. Roditelji novoupisane djece će biti telefonski obaviješteni o terminu prvog dolaska u vrtić te o procesu adaptacije. Potpisivanje ugovora, prema Odluci o […]

Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 14. lipnja […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja – daje se – Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 13. studenog 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto: 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno puno radno vrijeme, 40 sati […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU   Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta Dokumenti […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja – daje se – Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 12. listopada 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto: 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno Na […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU   Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto: Uz zamolbu potrebno […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja   – daje se –   Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 14. rujna 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:   1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do […]