Odluka o uvrštavanju djeteta na listu čekanja

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), Upravno vijeće Vrtića donosi

Odluku za uvrštavanje djeteta Kristijana Lerge na listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Čl. 1.

Dijete Kristijan Lerga uvrštava se na redovnu listu čekanja za pedagošku godinu 2021./2022. te mu time pripadaju sva prava upisa u redovnom upisnom roku za pedagošku godinu 2021./2022.

Čl. 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog vijeća, nakon čega će se korigirati lista čekanja u Odluci o upisu za pedagošku godinu 2021./2022. na način da se dijete Kristijan Lerga uvrsti na listu čekanja u tablici „Jaslička skupina (djeca koja nisu navršila godinu dana)“.

Obrazloženje

Za trajanja redovnog predupisnog roka u DV CVRČAK Posedarje, za pedagošku godinu 2021./2022., roditelji djeteta iz Čl. 1. ove Odluke prikupili su svu potrebnu dokumentaciju za predupis. Međutim zbog zdravstvenog stanja djeteta te na inzistiranje liječnika odustali su od predupisa, s čime je upoznato vodstvo vrtića. Nedugo nakon što je predupisni rok prošao liječnici su djetetu ipak odobrili pohađanje vrtića, uz tvrdnju da će se u roku nekoliko mjeseci, a najkasnije do navršene prve godine života dijete u potpunosti oporaviti. Budući da se liječenje odvijalo neposredno prije i za vrijeme trajanja predupisnog roka, roditelji su po zahtjevu liječnika, bili prisiljeni povući dokumentaciju za predupis. Uz zamolbu za uvrštavanje djeteta na listu čekanja je priložen i dio medicinske dokumentacije, koja potvrđuje sve navedeno.

S obzirom da su razlozi roditelja za predavanje ove Zamolbe potpuno opravdani, odlučeno je kao u Čl. 1. ove Odluke.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Kajtazi

 

KLASA: 053-02/21-01/01

URBROJ: 2198/07-01-2-21-02

Posedarje, 06. rujna 2021.g.

 

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022. (OPĆINA POSEDARJE)

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. FRAN KUDEC 01.10.2019. 90
2. TEA LERGA 27.08.2020. 90 odustala 27.08.2021.
3. NIKOLA ZDRILIĆ 15.03.2020. 90 upisan 01.09.2021.
4. SARA KALAC 07.05.2019. 80
5. TINA MRŠIĆ 19.02.2020. 70
6. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ 20.12.2018. 55

 

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. KATARINA ŽUPAN 27.01.2021. 100
2. KRISTIJAN LERGA 05.03.2021. 95
3. LUCIJA NEKIĆ 21.10.2020. 95
4. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 90
5. LOBEL KLANAC 04.10.2020. 73