Entries by Marijana Mijolović

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU   Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta Dokumenti […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja – daje se – Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 12. listopada 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto: 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno Na […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU   Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto: Uz zamolbu potrebno […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja   – daje se –   Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 14. rujna 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:   1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do […]

Javni natječaj za ravnatelja/icu

Temeljem Članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), te Članka 38. Statuta dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Upravno vijeće dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 10.09.2020.godine, donosi odluku da se raspisuje   Javni natječaj za ravnatelja/icu   Uvjeti natječaja: Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja […]

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU   Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2020. do 31.05.2021.), 20 sati tjedno Dokumenti potrebni za prijavu na radno […]