Predupis u dječji vrtić

Dana 22. svibnja 2017. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, u Posedarju za novu pedagošku godinu 2017./2018.

Predupis traje do  09. lipnja 2017. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića u vremenu od 9:00 do 13:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:

  1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta;
  2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
  3. presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (oba);
  4. elektronski zapis radne knjižice ili potvrdu poslodavca o trenutnom radnom odnosu za oba roditelja/skrbnika
  5. dokaze o drugim bitnim činjenicama ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika);
  6. popuniti prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici Općine Posedarje*

 

Za djecu koja su bila upisana u vrtić kroz pedagošku godinu 2016./2017. potrebno je donijeti samo:

  • elektronski zapis radne knjižice ili potvrdu poslodavca o trenutnom radnom odnosu za oba roditelja/skrbnika
  • dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)

 

                                                                                                Ravnateljica

                                                                                         Ana Milić

*Zadržava se pravo tražiti dodatne dokumente ukoliko se pokaže potreba za tim.