ODLUKA o upisu dijece za pedagošku godinu 2017./2018.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje donosi

 

ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2017./2018.

 

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 22.05.2017. do 09.06.2017. godine zaprimljeno je ukupno 65 novih zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 48 zahtjeva za upis djeteta u redovni vrtićki petosatni ili desetosatni program i 17 zahtjeva za upis djeteta u kraći, 250-satni program predškole.

Sva djeca čiji su roditelji predali zahtjev za upis, a zadovoljavaju uvjete, bit će upisana u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje.

Ukoliko tijekom godine bude još zahtjeva za upis djece, napravit će se lista čekanja s koje će se djeca upisivati kad se uprazni mjesto u određenoj skupini. Djeca u godini pred polazak u školu imaju pravo upisa kroz cijelu godinu.

 

Članak 2.

U redovnom vrtićkom programu trenutno boravi 26 djece, upisane u pedagoškoj godini 2016/2017., za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2017/2018. u redovni vrtićki program bit će upisano ukupno 74 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 21 dijete, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 26 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 27 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 17 djece. U pedagoškoj godini 2017/2018. u vrtić će biti upisano ukupno 91 dijete.

U redovnom vrtićkom programu u petosatnom programu boravit će 17 djece, dok će 57 djece boraviti u desetosatnom  programu. Taj broj će varirati budući da roditelji tijekom godine mogu mijenjati program.

 

Članak 3.

Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića te stupa na snagu danom donošenja.

 

POPIS DJECE PREMA VRSTI PROGRAMA

PROGRAM PREDŠKOLE (250-satni program)

 1. IVA BRALA
 2. SUNČICA MRKELA
 3. LUKA JUSUP
 4. STIPE BRALA
 5. MARIJA BRKLJAČA
 6. ANITA KOVAČ
 7. TINA MATKOVIĆ
 8. SAMANTA KLANAC
 9. STIPAN KLANAC
 10. MARTA MIJOLOVIĆ
 11. IVAN BODULIĆ
 12. DINO KALAC
 13. JAKOV VEDRIĆ
 14. MARTA LERGA
 15. KREŠIMIR BREULJ
 16. LARA ŽUŽA
 17. TEA KOLČEG

REDOVNI VRTIĆKI 5-SATNI ILI 10-SATNI PROGRAM

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (odgojiteljica Ida Belas Klanac)

 1. NIKA BUSIJA
 2. RAFAEL ŠIMURINA
 3. VIKTOR ĆOSO
 4. KORINA NEKIĆ
 5. EMANUEL KALAC
 6. JELENA CRNJAK
 7. ELLA KAJTAZI
 8. MARA ŽUNIĆ
 9. KLARA MARUNA
 10. KLARA ŠIMURINA
 11. TEA ŽUNIĆ
 12. LUCIJA KOKIĆ
 13. MARIJA MATEK
 14. PAULA VULETIĆ
 15. LORENA KNEŽEVIĆ
 16. JAKOV JUKIĆ
 17. LUKA VULIĆ
 18. GABRIEL BARIČEVIĆ
 19. DOMINIK BOLIĆ
 20. JOSIP HUTINEC

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (odgojiteljica Martina Kajtazi)

 1. LARA ŽUNIĆ
 2. ANA BRALA
 3. MARO IVANDIĆ KASUNIĆ
 4. LAURA NEKIĆ
 5. EVA JUKIĆ
 6. ROKO ZUBAK
 7. TONI ĆIRAK
 8. LEON KOLČEG
 9. TEO BOZZA
 10. ANĐA ŠARLIJA
 11. ELISABETA KLANAC
 12. NIKO KNEŽEVIĆ
 13. TOMISLAV BARIČEVIĆ
 14. IVAN VULIĆ
 15. ANĐELA JOVIĆ
 16. ANTEA MELANI MARUNA
 17. BORNA BOLIĆ
 18. NINA KAJTAZI
 19. TEREZA KAJTAZI

JASLIČKA SKUPINA (odgojiteljice Branka Matković i Marijana Maričić )

 1. MILA NEGRO
 2. LAURA MARUNA
 3. BORIS KLANAC
 4. FABIO BASA
 5. BARTOL CRNJAK
 6. LUKA ĆIRAK
 7. BRUNO BOLIĆ
 8. NIKO MATEK
 9. KRISTIJAN BRALA

DJECA KOJA OSTAJU UPISANA TIJEKOM LJETA

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

 1. MARTA BRALA
 2. LANA GUDIĆ
 3. NOA GABRIEL PAVIĆ
 4. ELA NEKIĆ
 5. LOVRE ĆIRAK
 6. LUKA MAGAŠ
 7. MARTA DEMO

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

 1. JAKOV BRALA
 2. KATJA BARIČEVIĆ
 3. DONAT ZURAK
 4. MAURO MILETIĆ
 5. LEA JURČEVIĆ
 6. MARJAN BRALA
 7. LUCIA GALIĆ

JASLIČKA SKUPINA

 1. MARO BRALA
 2. MARKO DEŽMALJ
 3. NATANIEL ZDUNIĆ
 4. ŠIMUN BATUR
 5. LUKA DEMO
 6. VITO ĆIRAK
 7. DAVID PAVIĆ
 8. LEO RONČEVIĆ
 9. DAVID VANJAK
 10. SOFIJA ZURAK
 11. LEA ŽUPAN
 12. FRANKO NEKIĆ

ZAHTJEVI ZA UPIS 2017/2018 (BODOVANJE)

MJEŠOVITE SKUPINE (OPĆINA POSEDARJE)

 1. NIKA BUSIJA 100 BODOVA
 2. RAFAEL ŠIMURINA 100 BODOVA
 3. KORINA NEKIĆ 100 BODOVA
 4. EMANUEL KALAC 100 BODOVA
 5. JELENA CRNJAK 100 BODOVA
 6. ELLA KAJTAZI 100 BODOVA
 7. MARA ŽUNIĆ 100 BODOVA
 8. KLARA ŠIMURINA 100 BODOVA
 9. LAURA NEKIĆ 100 BODOVA
 10. JOSIP HUTINEC 100 BODOVA
 11. BORNA BOLIĆ 95
 12. MARO IVANDIĆ KASUNIĆ 95 BODOVA
 13. DOMINIK BOLIĆ 95 BODOVA
 14. PAULA VULETIĆ 95 BODOVA
 15. JAKOV JUKIĆ 95 BODOVA
 16. EVA JUKIĆ 95 BODOVA
 17. NINA KAJTAZI 95 BODOVA
 18. TONI ĆIRAK 95 BODOVA
 19. ANA BRALA 95 BODOVA
 20. LORENA KNEŽEVIĆ 90 BODOVA
 21. LEON KOLČEG 90 BODOVA
 22. TEREZA KAJTAZI 90 BODOVA
 23. ELISABETA KLANAC 80 BODOVA
 24. LARA ŽUNIĆ 80 BODOVA
 25. TEA ŽUNIĆ 80 BODOVA
 26. TEO BOZZA 65

MJEŠOVITE SKUPINE (DRUGE OPĆINE)

 1. TOMISLAV BARIČEVIĆ 100 BODOVA
 2. ANĐELA JOVIĆ 100 BODOVA
 3. VIKTOR ĆOSO 95 BODOVA
 4. KLARA MARUNA 95 BODOVA
 5. NIKO KNEŽEVIĆ 95 BODOVA
 6. ROKO ZUBAK 95 BODOVA
 7. GABRIEL BARIČEVIĆ 95 BODOVA
 8. LUCIJA KOKIĆ 90 BODOVA
 9. IVAN VULIĆ 90 BODOVA
 10. LUKA VULIĆ 90 BODOVA
 11. ANĐA ŠARLIJA 90 BODOVA
 12. ANTEA MELANI MARUNA 80 BODOVA
 13. MARIJA MATEK 70 BODOVA

JASLIČKA SKUPINA (OPĆINA POSEDARJE)

 1. LUKA ĆIRAK 95 BODOVA
 2. KRISTIJAN BRALA 95 BODOVA
 3. BARTOL CRNJAK 95 BODOVA
 4. BRUNO BOLIĆ 95 BODOVA
 5. BORIS KLANAC 90 BODOVA

JASLIČKA SKUPINA (DRUGE OPĆINE)

 1. MILA NEGRO 95 BODOVA
 2. LAURA MARUNA 95 BODOVA
 3. FABIO BASA 90 BODOVA
 4. NIKO MATEK 90 BODOVA

Tablica 1. Broj novoupisane djece u DV CVRČAK Posedarje za pedagošku godinu 2017./2018.

SKUPINA BROJ DJECE
JASLIČKA 9
MLAĐA MJEŠOVITA 19
STARIJA MJEŠOVITA 20
PREDŠKOLA 17
UKUPNO 65

 

 

Tablica 2. Broj već upisane djece za koju nije bilo potrebno predavati zahtjeve za upis

SKUPINA BROJ DJECE
JASLIČKA 12
MLAĐA MJEŠOVITA 7
STARIJA MJEŠOVITA 7
UKUPNO 26

 

 

Tablica 3. Broj ukupno upisane djece u DV CVRČAK Posedarje za pedagošku godinu 2017./2018.

PROGRAM BROJ DJECE
REDOVAN VRTIĆKI 74
PREDŠKOLA 17
UKUPNO 91

 

KLASA: 601-01/17-01/02

URBROJ: 2198/07-01-1-17-32

Posedarje, 26. lipnja 2017.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Marija Crnjak