Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje (dalje Vrtić), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.09.2017. do 31.08.2018.g.), 40 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

  1. Životopis
  2. Preslika domovnice ili rodnog lista
  3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
  4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
  5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
  6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
  7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
  8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Vrtića, preporučeno, s povratnicom. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.