Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2023/2024.

 

Dana 08. svibnja 2023. godine počinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2023./2024.
Predupis traje do 19. svibnja 2023. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:
1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
4. potvrdu o prebivalištu djeteta
5. potvrda o prebivalištu ostale djece u kućanstvu (u svrhu bodovanja)
6. elektronski zapis radne knjižice za oba roditelja/skrbnika, ne stariji od mjesec dana (potvrda poslodavca neće se uvažiti!)
7. dokaze o drugim bitnim činjenicama, ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku dokaza o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika)
8. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

Ravnateljica
Marijana Mijolović

 

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.