Javni poziv za predupis u obvezni program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ

CVRČAK Posedarje

Trg Martina Posedarskog 1

(adresa pošte: Športska ulica 1A)

23242 Posedarje

 

JAVNI POZIV ZA PREDUPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

Dana 09. svibnja 2022. godine započinje predupis djece u obvezni program predškole u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2022./2023.

Predupis traje do 20. svibnja 2022. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:

  1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
  2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
  3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
  4. potvrdu o prebivalištu djeteta
  5. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti

na internet stranici vrtića*

 

V.d. ravnatelja

Marijana Mijolović

 

 

 

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za ti