Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 18. lipnja 2019. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnoj ploči ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeća radna mjesta:

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.09.2019. do 31.08.2020.g.), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2019 do 31.05.2020.), 20 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete te su odabrani kandidati obaviješteni o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću

CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

                                                                                                                               Ana Milić

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), dječji vrtić CVRČAK Posedarje, (dalje Vrtić) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.09.2019. do 31.08.2020.g.), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2019 do 31.05.2020.), 20 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 19. veljače 2019. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do 31.08.2019.g.), 40 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 18. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani kandidat obaviješten o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji vrtić CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2019.g.,  40 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 14. rujna 2018. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeća radna mjesta:

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do 31.08.2019.g.), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 02.11.2018 do 31.05.2019.), 20 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 17. listopada 2018. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete.

Svi kandidati koji nisu odabrani na tražena radna mjesta imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni

o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću

CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Ravnateljica

Ana Milić

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 22. veljače 2018. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE, rad na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 28. ožujka 2018. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete:

Martina Viduka, odgojitelj

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9 do 12 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Ravnateljica

Ana Milić

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje (dalje Vrtić), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Vrtića, preporučeno, s povratnicom. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.