OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE TE O POČETKU PROVOĐENJA PROGRAMA OBVEZNE PREDŠKOLE

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje započinje s radom u novoj pedagoškoj godini 01. rujna 2022. godine. Pedagoška godina traje do 31. kolovoza 2023. godine.

Radno vrijeme vrtića je od 06:30 do 16:30 sati.

Roditelji novoupisane djece će biti telefonski obaviješteni o terminu prvog dolaska u vrtić te o procesu adaptacije.

Potpisivanje ugovora, prema Odluci o upisu za pedagošku godinu 2022./2023., od 21. lipnja 2022. godine, odvijat će se od 24. do 30. kolovoza 2022. godine u prostorijama vrtića.

Članak. 4. “Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 24.08. do 30.08.2022.g., od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2022/2023. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2022/2023. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.”

Obvezni program predškole započinje s provođenjem 03. listopada 2022. godine, a traje do 31. svibnja 2023. godine. Program će se odvijati u popodnevnim satima, u terminu od 16:30 do 18:30 sati.

Sve detaljnije informacije možete dobiti osobno na adresi vrtića ili na službenim telefonskim brojevima te e-mail adresi vrtića.

Ravnateljica

Marijana Mijolović