Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 14. rujna 2018. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeća radna mjesta:

  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno
  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do 31.08.2019.g.), 40 sati tjedno
  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno
  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 02.11.2018 do 31.05.2019.), 20 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 17. listopada 2018. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete.

Svi kandidati koji nisu odabrani na tražena radna mjesta imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni

o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću

CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Ravnateljica

Ana Milić