Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2020-2021.

Dana 25. svibnja 2020. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2020./2021.

Predupis traje do  05. lipnja 2020. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

 

Za upis djece potrebno je donijeti:

  1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
  2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
  3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
  4. potvrdu o prebivalištu djeteta
  5. elektronski zapis radne knjižice za oba roditelja/skrbnika, ne stariji od mjesec dana (potvrda poslodavca neće se uvažiti!)
  6. dokaze o drugim bitnim činjenicama, ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika)
  7. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

Ravnateljica

Ana Milić

 

*Zadržava se pravo tražiti dodatne dokumente ukoliko se pokaže potreba za tim.