Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2019-2020.

Dana 20. svibnja 2019. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, u Posedarju, za novu pedagošku godinu 2019./2020.

Predupis traje do  31. svibnja 2019. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:

  1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta;
  2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
  3. presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (oba);
  4. potvrdu o prebivalištu djeteta
  5. elektronski zapis radne knjižice ili potvrdu poslodavca o trenutnom radnom odnosu za oba roditelja/skrbnika
  6. dokaze o drugim bitnim činjenicama ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika);
  7. popuniti prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

 

Za djecu koja su bila upisana u vrtić kroz pedagošku godinu 2018./2019. potrebno je donijeti samo:

– elektronski zapis radne knjižice ili potvrdu poslodavca o trenutnom radnom odnosu za oba roditelja/skrbnika

– dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)

– potvrdu o prebivalištu djeteta

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

*Zadržava se pravo tražiti dodatne dokumente ukoliko se pokaže potreba za tim.